Kontakt

Kontakt

Yato Sp. z o.o Sp. k.
ul. Królowej Marysieńki 2
02–954 Warszawa

NIP 7010477871
Regon 361272598

KRS 0000552919
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50. 000 zł

circle1

circle2