Neocjacje™

Neocjacje™ to brakujące ogniwo r/ewolucji 4.0 ™. 

Neocjacje™

Czas czytania: 2 min.

Neocjacje™ to język współpracy i generowania zysku w XXI wieku. Jego innowacyjność wynika zarówno z intencji minimalizowania wszechobecnej negacji w komunikacji (nego z łaciny – odrzucać, odmawiać), jak i z przekonania, że zaangażowane w proces neocjacyjny™ podmioty mogą w ten sposób budować o wiele więcej zdrowego profitu. Neocjacje™ to brakujące ogniwo r/ewolucji 4.0

Założeniem Neocjacji™ jest stosowanie ich powszechnie na wszystkich szczeblach organizacji oraz we wszystkich występujących w niej interakcjach, czyli zarówno w sprzedaży, jak i zakupach, marketingu, HR’że, finansach, produkcji, logistyce, itd. Dzięki wprowadzanej poprzez stosowanie Neocjacji™ świadomości komunikacyjnej, posługujemy się tym samym kodem pojęciowym, rozumiemy wzajemne motywacje i budujemy odpowiednio współpracę lub/i relacje. 

Neocjując™ z podmiotami zewnętrznym (klientami i kontrahentami) pomagamy drugiej stronie w kształtowaniu celów, a co za tym idzie szybko weryfikujemy możliwości współdziałania. Procesowo, Neocjacje™ to nie tylko rozmowa podczas klasycznych spotkań, ale i każdy rodzaj odpowiednio dobranej komunikacji z użyciem technologii, co odpowiada zapotrzebowaniu rzeczywistości 4.0.

Neocjacje™ to brakujące ogniwo r/ewolucji 4.0 ™. 

Neocjacje™ to Profitowa komunikacja biznesowa™

Neocjacje™ to zarówno język biznesu oparty na proficie (narzędzie), jak i sposób prowadzenia profitowych rozmów wewnątrz, oraz na zewnątrz organizacji (proces). Jest brakującym ogniwem transformacji, w której żyjemy, udowadniając, że biznes nie jest grą o sumie zerowej, a walka nie jest jedyny sposobem na sukces. Pozwalają na komunikowanie się z pozytywną intencją oraz konstruktywnie (co nie wyklucza słowa „nie”, wręcz przeciwnie), co buduje porozumienie między stronami lub weryfikuje jej sensowność. Fundamentem Neocjacji™ jest Reguła Ringów™.

Aby zrozumieć i stosować Neocjacje™ w swojej codzienności należy nabyć Kompetencję Neocjacyjną™, złożoną z 18 kluczowych w XXI wieku elementów wiedzy, umiejętności i postawy wdrożeniowej.