Reguła Ringów™ w Twoim życiu

Reguła Ringów™

Reguła Ringów™
w Twoim życiu

Czas czytania: 2 min.

Stosując Regułę Ringów™ w swoim codziennym życiu zawodowym i prywatnym będziesz:

R

dobierać narzędzia do prowadzenia skutecznej komunikacji wartością w wypracowywaniu profitu, a także dobierać język Neocjacji™; 

E

lepiej rozumieć współczesność i profitowo zarządzać sobą, projektem, departamentem, oganizacją; 

G

rozumieć, że jedynie odpowiednie łączenie informacji pozwala nam szybko wyciągać wioski, a co za tym idzie – skutecznie z nich korzystać, dowiesz się zatem – w jaki sposób to robić;

U

analizować czynniki wpływające na podejmowane przez drugą stronę decyzje i podejmować w ramach części wspólnych odpowiednich działań kształtujących Wasze cele;

Ł

identyfikować interakcje, poprzez rozumienie, od kogo w rzeczywistości jesteśmy uzależnieni i kto uzależniony jest w tych procesach od nas;

A

uświadamiać sobie oraz drugiej stronie, jakie interesy, chęci czy ograniczenia posiadamy w swoim Ringu Interesów™ my oraz druga strona oraz czy rzeczywiście jest ich świadoma (siadając do rozmów); dzięki takiemu podejściu opracowujemy fundament do budowania możliwości i przeciwdziałania ograniczeniom w kontaktach z drugą stroną;

R

określać wagi i wartości (a nie jedynie cenę/koszt) poszczególnych elementów w Ringach Interesów™, co zaczyna budować odpowiedzialność w sferze punktowego zarządzania ryzykiem; efektem tego jest oddziaływanie na większe procesy, czyniąc je o wiele bardziej bezpiecznymi. Jednym z narzędzi jest budowa planu Joint Business Profit™;

I

przyspieszać osiąganie zamierzonych efektów, poprzez zmniejszanie liczby niepotrzebnych działań, w procesach interakcji z drugim człowiekiem;

N

zarządzać emocjami własnymi i drugiej strony, dzięki odpowiedniemu rozumieniu mechanizmów nimi rządzących;

G

ocenić, czy dana interakcja jest współpracą czy relacją i odpowiednio wpływać na zmianę pożądanego stanu. Jest to niezwykle ważny czynnik w kontekście zarządzania oczekiwaniami swoimi i drugiej strony. Ważnym narzędziem jest tu Platforma Wspólnych Korzyści™;

Ó

rozpoznawać, w jakiej interakcji jesteś i jakie narzędzia dobrać do jej pełnego zrozumienia oraz poukładania w Łańcuchy i Mozaiki Ringów™. Informacja ta bowiem ma kapitalne znaczenie w układaniu sposobów podejścia do drugiej strony w zależności czy jest to: przekonywanie, sprzedawanie, narzucanie rozwiązań, kupowanie, impas, poddawanie się, rezygnacja ze współpracy, itd. Prawidłowa identyfikacja danej interakcji nie jest częsta, a to rodzi ogromne problemy w skutecznym, profitowym współdziałaniu stron;

W

mieć świadomość, że świat analogowej, linowej komunikacji biznesowej dzisiaj już praktycznie nie istnieje. Zatem, nie można poukładać jej w wynikowe stopnie, etapy czy kroki, gdyż procesy te są w stałej zmianie i są wielowymiarowe (ciągle na siebie nachodzą, przenikają się i rozdzielają). Dlatego posiadanie własnego systemu rozumienia rzeczywistości poprzez Regułę Ringów™ jest kluczowe w osiąganiu celów, zachowaniu równowagi psychicznej oraz pomocy i rozumieniu innych, mniej świadomym tego stanu rzeczy osobom.