Porozmawiajmy!
Spotkaj się z nami!

Narzędzia Konsultingu Neocjacyjnego™

Bank Wiedzy Neocjacyjnej™

Brak retencji wiedzy to problem istniejący w wielu firmach. Polega on na tym, że pracownicy nie dzielą się systemowo z organizacją wiedzą pozyskiwaną podczas wykonywania swoich obowiązków. Taki stan rzeczy powoduje, że traci ona możliwość nauki wynikającej zarówno z sukcesów, jak i błędów tej osoby. W rezultacie dochodzi do niewykorzystywania cennych zasobów w danym momencie, ale i na przyszłość (np. kolejni pracownicy). Platformy takie jak CRM nie posiadają odpowiednich modułów do odzyskiwania wiadomości, a systemy motywacyjne bardzo rzadko wspierają pożądane działania. Przez to pracownicy raportują jedynie to, co mieści się do excela, albo wpisują notatki, których nikt nie jest w stanie później wykorzystać. Nawet jeśli kalendarzowe planowanie wydarzeń i kontrola pracownicza przynoszą rezultaty zarządcze, to i tak jest to dalekie od zbudowania banku wiedzy. Dodatkowym problemem jest często niedopasowana do działalności automatyzacja wielu procesów, np. sprzedażowych, których skutkiem jest rozleniwianie pracowników, gdyż wykonują oni zadania zlecone im przez program, zamiast szukać kreatywnych rozwiązań. Wzmacnia to jedynie reaktywność i sprzyja powstawaniu zjawiska „demencji digitalowej”. Czy nie zauważyliście, że niektórzy pracownicy przestają samodzielnie myśleć i pogłębiają swój brak zaangażowania? 

 

Przeciwdziałanie tym zjawiskom to absolutna konieczność. Profesjonalizm pracownika powinien być odzwierciedlony w sposobie, w jakim dzieli się informacjami z organizacją (konieczne w procesie skutecznej sukcesji, uczeniu się na podstawie porażek, budowaniu systemu bonusów grupowych, itd.). Pracownik powinien być wspierany i czuć zaufanie do firmy, że jego wartość jako dzielącego się tymi doświadczeniami rośnie, a nie spada.

 

Nasza odpowiedź na to wyzwanie to: zaprojektowanie i wykonanie platformy na rzecz klienta lub doposażenie już istniejącego systemu raportowego w brakujące funkcje, czyli stworzenie Banku Wiedzy Neocjacyjnej™. Jest to repozytorium strategicznej wiedzy pozyskiwanej w procesie Neocjacji™ i wykorzystywanej w realizowanych procesach operacyjnych. Posiadając takie rozwiązanie minimalizuje się straty na wykorzystaniu potencjału w procesie Neocjacji™ wewnątrz i na zewnątrz organizacji, ułatwia pracę na Ringach Interesów™, wizualizuje Łańcuchy i Mozaiki Interakcji™, nadaje im znaczniki ważności i identyfikuje profit. Jest to niezastąpione narzędzie wspomagające proces płynnej informacji zwrotnej, większej współpracy wewnętrznej (vs. relacja), coachingu, facylitacji procesów, prewencji, itd. 

BUDOWANIE STRATEGII NEOCJACYJNYCH™

To oczywiste, iż planowanie w dzisiejszych czasach przypomina grę w ruletkę. Składają się na to zbyt długie horyzonty czasowe i przestarzałe metody probabilistyczne. Aby poradzić sobie z tymi przeszkodami, coraz większe ilości danych analizowane są w ramach BigData, poprzez technologię AI czy ML. Należy jednak umieć je później wykorzystać. Działanie strategiczne w XXI wieku to umiejętność szybkiego wyciągania wniosków i łączenia faktów z obszarów dużo szerszych, niż własny Ring Interesów™. 

Bring Neotiations™ oferuje usługę weryfikacji strategii i budowania wielowymiarowych planów, w oparciu o elastyczne podejście do „tu i teraz”, w ramach dobrych praktyk zarządzania ryzykiem komunikacyjnym. Bez względu na zakres projektu, czy są to rozmowy z klientem, związkami zawodowymi, dostawcą, ustalanie warunków rocznych, czy zarządzanie kryzysowe itd., jest to ważny, kosztowny i ryzykowy proces. Dlatego nasza usługa jest tak potrzebna. Wykorzystując wynik działania nowych technologii wprowadzamy świadomość w oparciu o związki przyczyniania się i skutku.

PROJEKTOWANIE PROCESÓW I PROCEDUR NEOCJACYJNYCH™

Układanie ścieżek koniecznych do efektywnego prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest obecnie jednym z największych wyzwań organizacyjnych wielu firm. Należy bowiem wziąć pod uwagę ogrom zmian, które przez ostatnią dekadę „zamieszały” w systemach zarządczych. Są to np.: przyspieszenie, różnorodność, wielokulturowość, różnice generacyjne, przebudowywanie paradygmatu wartości, digitalizacja. Ich oddziaływanie na biznesową codzienność jest tak przemożne, że pracowanie na starych zasadach nie ma racji bytu. Niestety, tak się dzieje. Wiele firm, które chcą wprowadzać zmiany np. w IT, kupują ogromnie drogie systemy, lecz niewystarczająco zmieniają otoczenie semantyczne, procesowe i procedurowe w swoich organizacjach. Skutek? Badania mówią, że systemy IT wykorzystywane są w około 45 % swoich możliwości. Tracenie potencjału nie może zakończyć się sukcesem. 

 

Bring Neotiations™, wprowadzi do organizacji skuteczność odpowiednich procesów i procedur neocjacyjnych™, zrozumiałych, aktywnie działających i profitowych.

WERYFIKACJA i RENEOCJACJA™ OBOWIĄZUJĄCYCH UMÓW

Wielu klientów zwraca się do nas z prośbą o pomoc w weryfikacji zapisów umów, które łączą ich z kontrahentami. Intencją klientów są renegocjacje. Wyjaśniamy różnicę tychże wobec Neocjacji™ i projektujemy odpowiednie rozwiązania tak, aby firma wykorzystała potencjał oraz dotychczasową współpracę, jako platformę do rozwijania relacji. 

Usługa ta jest niezwykle potrzebna w czasach turbulencji gospodarczych lub zmian wprowadzanych w firmie. Bring Neotiations™ świadczy usługę weryfikacji umów oraz może wziąć udział lub przeprowadzić proces reneocjacji™ zapisów. Często bowiem pełnomocnik biznesowy, mający zupełnie inne podejście niż prawnik, wyprowadzi taką umowę z opresji i utrzyma, a nawet zacieśni współpracę czy relacje. 

PROWADZENIE NEOCJACJI™ W IMIENIU KLIENTA

Wykorzystywanie Neocjatora™ w procesie biznesowym, to zwyczaj dopiero się rodzący. Klasycznie, jeśli proces zmierza do negocjacji, jako pełnomocnika wystawia się prawnika, który jest odpowiedzialny za zamknięcie rozmów, co jest działaniem „spotowym”. Nasze doświadczenia pokazują, iż najczęściej nie jest to odpowiednie posunięcie. Rolą prawnika jest bowiem zarządzanie ryzykiem formalnym, co może prowadzić do niepożądanych skutków biznesowych. Zatem, zespół neocjacyjny™ stanowi idealne rozwiązanie. 

Bring Neotiations™ wystawi Neocjatorów™, którzy doskonale znają klasyczne podejście do negocjacji, ale dzięki wprowadzeniu innowacji komunikacyjnych posuną ten proces o wiele dalej, ze zdecydowanie lepszymi skutkami profitowymi. 

Marka Bring Neotiations® należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
Regulamin Akademii NeocjatoraPolityka prywatności
Nasze marki:
NEOcjacje™ »
NEOLider/ka™
Transformacja komunikacji
Turnieje Ringi Ne[g]ocjacji™
Przeciw Konfliktowi w Biznesie »
JustynaGrabkowska.pl »
menu