Porozmawiajmy!
Spotkaj się z nami!

Kompetencja Neocjacyjna™

Kompetencja Neocjacyjna™ to zbudowany z 18 zagadnień zbiór, składający się z 6 elementów wiedzy, 6 elementów umiejętności i 6 postawy wdrożeniowej.

Tworzą one system naczyń połączonych i dzięki wzajemnemu przenikaniu pozwalają posiadającej tę kompetencję osobie, z sukcesem stawiać czoła wyzwaniom XXI wieku.

Zbiór 18 elementów powstał dzięki:

 • wnikliwej analizie procesów handlowych, zachowań ludzkich i komunikacji biznesowej (w głównej mierze – negocjacji, które są umiejętnością) dokonywanej w ciągu ostatnich 20 lat, 
 • pracy z paroma tysiącami menedżerów, wspierając ich potencjał i minimalizując deficyty, 
 • określeniu, jakie cechy są absolutnie kluczowe, by móc rozwijać siebie i mieć pozytywny wpływ na otoczenie w rzeczywistości 4.0.

Wiedza (W)

 • Etyka biznesowa (w tym: wpływ vs. manipulacja)
 • Produkt & usługa (w tym: zasoby, wartościowanie, profit)
 • Działanie mózgu (w tym: pamięć, emocje, proces decyzyjny)
 • Prawo & compliance 
 • Profit w modelach i procesach biznesowych
 • Skala i waga sukcesu/błędu

Umiejętności (U)

 • Stosowanie technik prewencji i rozwiązywania sporów 
 • Krytyczne myślenie (w tym: analiza i synteza danych) 
 • Komponowanie komunikatu (w tym: przekaz tekstowy i storytelling)
 • Zamykanie transakcji (w tym: kupno i sprzedaż)
 • Inteligencja digitalowa
 • Realizacja umowy (w tym: reklamacje, działania poza kontraktowe)

Postawa wdrożeniowa (P)

 
 • Samoświadomość (w tym: uważność i refleksja)
 • Współpraca i relacyjność (klient wewnętrzny/ zewnętrzny)
 • Kreatywność i proaktywność
 • Empatia i wytrwałość
 • Skuteczność w zarządzaniu Profitową komunikacją biznesową™
 • Branding
Dodatkowym, bardzo istotnym elementem jest tworzenie się części wspólnych pomiędzy poszczególnymi zakresami: 

W ← komunikacja wartością → U

U ← inteligencja społeczna i emocjonalna → P

P ← zarządzanie ryzykiem komunikacyjnym → W

Marka Bring Neotiations® należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
Regulamin Akademii NeocjatoraPolityka prywatności
Nasze marki:
NEOcjacje™ »
NEOLider/ka™
Transformacja komunikacji
Turnieje Ringi Ne[g]ocjacji™
Przeciw Konfliktowi w Biznesie »
JustynaGrabkowska.pl »
menu