Porozmawiajmy!
Spotkaj się z nami!

System Neocjacyjny™

System Neocjacyjny™ to innowacyjne narzędzie stworzone, by przekształcić firmę w Organizację Neocjacyjną™.

Dzięki zastosowaniu trzech kroków wdrożenia (Diagnostyki Neocjacyjnej™, Konsultingu Neocjacyjnego™ i Kształcenia Neocjacyjnego™) wprowadza do struktury firmy know-how Bring Neotiations®. Skutkiem tego w Waszej firmie m.in. zostanie ujednolicona komunikacja biznesowa, będą wprowadzone standardy myślenia i działania neocjacyjnego™, a Reguła Ringów™ stanie się standardem w procesach zarządczych. Wdrożenie Systemu Neocjacyjnego™ przyniesie Waszej firmie profitowy rozwój i budowę kultury organizacyjnej opartej na zrozumieniu, że biznes tworzą ludzie, i to od nich zależy jego powodzenie. 

Nowe, przełomowe zagadnienia

Nowe, przełomowe zagadnienia powinny być wdrożone w całej firmie, tylko wówczas mogą zgodnie z intencjami wpłynąć na poprawę jej funkcjonowania. Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy np. system informatyczny dostępny jest jedynie w kilku departamentach? Jakie przyniosłoby to skutki, gdyby reszta organizacji funkcjonowała na innych zasadach? Taka struktura to układ naczyń połączonych, który musi działać kompatybilnie – ludzie, technologia, procesy i procedury, razem.

Nie inaczej jest, kiedy Bring Neotiations® wprowadza do firmy System Neocjacyjny™. Łączymy nasze know-how ze specyfiką Waszej organizacji, po czym ewolucyjnie wprowadzamy przełomowe mikro zmiany. Krok po kroku będziecie odkrywać moc zrozumienia i stosowania Reguły Ringów™ oraz języka Neocjacji™.

Wdrożenie Systemu Neocjacyjnego™ odbywa się trzystopniowo. Rozpoczynamy od Audytu Neocjacyjnego™, w ten sposób sprawdzając poziom dojrzałości komunikacyjnej Waszej organizacji. 

Audyt to jedno z narzędzi Diagnostyki Neocjacyjnej™. Raport poaudytowy, daje kadrze menedżerskiej podstawy do podjęcia decyzji, w jaki sposób należy zaprojektować dwa kolejne etapy wprowadzania Systemu Neocjacyjnego™. W zależności od skali zidentyfikowanych problemów i rekomendacji do ich naprawiania oraz zasobów, jakimi dysponuje firma możliwa jest jednoczesna praca w ramach Doradztwa Neocjacyjnego™ Kształcenia Neocjacyjnego™.

Możliwe jest także prowadzenie projektu w innej sekwencji zdarzeń, zgodnie z pożądaną (w danej sytuacji) kolejnością kroków. 

Nie czekajcie! XXI wiek zmienia paradygmaty bez czekania i pytania nas o zdanie.

Skoro nasza cywilizacja opiera się na komunikacji, to jej uzdrowienie uzdrowi świat.

Zacznijmy od biznesu. Mamy tu dużo do zrobienia.

Marka Bring Neotiations® należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
Regulamin Akademii NeocjatoraPolityka prywatności
Nasze marki:
NEOcjacje™ »
NEOLider/ka™
Transformacja komunikacji
Turnieje Ringi Ne[g]ocjacji™
Przeciw Konfliktowi w Biznesie »
JustynaGrabkowska.pl »
menu