Porozmawiajmy!
Spotkaj się z nami!

Geneza „Neocjacji™”

Świadomość ważności posiadania zdefiniowanych: „MUSZĘ”, „POTRZEBUJĘ”, „CHCĘ/CHCIAŁABYM, CHCIAŁBYM” w swoim życiu i ich jasnych zakresów jest kluczowa. Współdecyduje o naszym dobrym funkcjonowaniu oraz efektach komunikowania się ze sobą oraz innymi ludźmi.

Teza ta, poparta naszymi ponad 20-letnimi studiami nad istotą zawierania porozumień i wchodzenia w spory, stanowi podwaliny Reguły Ringów™.
Ta zaś stała się fundamentem
Neocjacji™.
Reguła Ringów™ to metoda na funkcjonowanie w dzisiejszym, niepewnym świecie oraz radzenie sobie z nim i w nim. To recepta na używanie koncepcji Ringów™, jako sposobu podejścia zarówno do siebie samego/samej zawodowo i prywatnie, jak i do innych ludzi, przedmiotów czy idei, w codziennym z nimi współistnieniu.

Reguła Ringów™ jest też przewodnikiem dla organizacji, przede wszystkim biznesowych, z którymi jesteśmy związani. To dzięki tej praktyce firma uczy się nowego sposobu funkcjonowania w każdej rzeczywistości. Jego istotą jest dążenie, by ludzie i organizacja (oraz związanie z nią podmioty zewnętrzne) stanowiły zdrowy system naczyń połączonych, rozwijający się i dbający o wszystkie jego części.
Reguła Ringów™ w opisuje m.in.:

Istotę posiadania swojego MUSZĘ, POTRZEBUJĘ, CHCĘ/CHCIAŁABYM, CHCIAŁBYM (dalej: M‑P‑C/C), każdego dnia. W słowach tych zapisany jest nasz stosunek do siebie, swoich pryncypiów, systemu wartości etc. Poprzez uświadomienie sobie wagi i znaczenia tych fraz (używamy je bowiem na co dzień, najczęściej bez namysłu) zaczynamy rozumieć ich rzeczywiste znaczenie. Rozpoznajemy, że kodują nasze myślenie i podejmowane działania.

Słowa mają przecież ogromną moc. Brak jednoznacznego podejścia do nich może wywołać sabotaż własnych myśli i planów, a nawet zmieniać intencje i przynosić straty. M‑P‑C/C,C, zwizualizowane jest za pomocą „boskiego kształtu” koła, okręgu, ringu. Ring „Muszę” znajduje się w centrum, a okalają go kolejne, wypełniane treścią życiowych zadań. Tak właśnie każdy/każda z nas buduje swój Ring Interesów™, kreowany w obu kontekstach: prywatnym i zawodowym.

Zgodnie z Regułą Ringów™ wszelkie zadania, plany czy ważniejsze wydatki etc., powinny być analizowane przez pryzmat M–P‑C/C. Taki sposób funkcjonowania diametralnie poprawia jakość codzienności, uczy przyjemnej dyscypliny, pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji oraz szybko staje się sposobem na spełnienie.
Współzależności pomiędzy podmiotami, z którymi wchodzimy w interakcję, w każdej praktycznie życiowej sytuacji – prywatnej czy biznesowej. Mając zbudowany Ring Interesów™ łączymy go z Ringiem Interesów™ drugiej strony. Oczywiście, nasz rozmówca (dziecko, żona, mąż, szef, klient, kontrahent, współpracownik etc.) mogą nie mieć świadomości, co stanowi ich M‑P‑C/C, czy nawet, że posiadają swój Ring Interesów™. Tu wiec powinna pojawić się nasza odpowiedzialność za daną współpracę czy relację. Mając odpowiednie, „ringowe” przygotowanie i wiedzę własną możemy prowadzić dany proces tworząc część wspólną pomiędzy Ringami Interesów™ (moim i jego/jej). Ich połączenie przekształca je teraz w Ringi Interakcji™.

Od tego, co znajdzie się w części wspólnej oraz jakie znaczniki M‑P‑C/C będą miały te elementy zależy dalsze powodzenie. Dlatego właśnie tak istotna jest świadomość istnienia i budowania takich zależności. Wizualizacja Łańcuchów czy Mozaik Ringów™ (podmiotów zaangażowanych w nasze życie jest bowiem najczęściej bardzo wiele) porządkuje nasz świat i pozwala rzeczywiście na niego wpływać. Zaczynamy wreszcie dostrzegać Platformę wspólnych korzyści™ tworzoną w częściach wspólnych oraz na potencjałach. Eliminujemy lub przynajmniej ograniczamy automatyzm egoizmów. Nabywamy zaufanie i weryfikujemy intencje. Odrzucamy też wszechobecną koncentrację na deficytach, bo na nie i tak przychodzi czas. Dochodzimy do wniosków i podejmujemy trwałe decyzje. Ringi pomagają nam w wielu procesach, a zamykając się pokazują, że wcale nie musimy walczyć.
Potencjały, czyli zasoby (odnawialne i nieodnawialne), które posiadamy, lub powinniśmy posiadać dla realizacji naszych M‑P‑C/C. To niezwykle istotny dziś element. Praktycznie wszystko zmienia się bowiem błyskawicznie. Dodatkowo, transformacja psycho-digitalowa™ zmusza nas do odbioru świata wirtualnego tak, jakby był tym realnym, co przynosi kolejne wyzwania. Wiele wartości zmienia teraz swoje znaczenia. Budowanie profitu w poszczególnych działaniach nigdy tak bardzo nie zależało od tak wielu czynników.

Konieczne są odpowiedzi na pytania: czym dla mnie jest czas, jaki jest nasz stosunek do ceny, kosztu, wartości, profitu, jakim potencjałem są zdrowie oraz relacje rodzinne. Nie zbyt często głęboko analizujemy konieczne zasoby, a wykorzystujemy je zarówno w biznesie, jak i prywatnie w każdej minucie życia. Ustawienie ich dzięki Regule Ringów™ w odpowiedniej pozycji w Ringach™ otwiera oczy na zupełnie nowy świat i oprócz refleksji przynosi zasób niezbędnych (w sprawnym funkcjonowaniu) komunikacyjnych narzędzi;

Narzędzia, do codziennej pracy z Regułą Ringów™, które w praktyczny sposób przygotowują nas do stosowania zasad Neocjacji™ w życiu zawodowym, jak i biznesowym. Są w nich nie tylko takie, jak: Kalendarz Ringów™, Formularze Ringów™, ale i taktyki, sposoby na wyznaczanie strategii, czy testowania zasobów.

Instrumentarium to pozwala m.in. zawiadywać ringowymi™ zadaniami, podejmować decyzje uwzględniające części wspólne, budować relacje z innymi podmiotami, zarządzać sobą w procesie, być odpowiedzialnymi za drugą stronę.

Uświadomienie sobie wagi Ringów Interesów™ i Ringów Interakcji™ dla naszej codzienności jest równoznaczne z poprawą jakości naszego funkcjonowania.

Nie jest to jednak bezbolesna lekcja. Jak każda nauka samego/samej siebie przynosi refleksję. Uświadomienie sobie, że dlaczego niektóre wykonywane działania nie miały większego sensu, że część z nich dyktowana była przez mierne wartości, oraz część prowadziło do cierpienia, to ważny „rachunek sumienia”. 

Dodatkowy aspekt to czas, który na to poświęciliśmy. Nie jest łatwe przyznawanie się do błędów. Lecz jest to jedna z kluczowych umiejętności w naszym życiu. Takie catharsis jest niezwykle potrzebne każdemu/każdej z nas, szczególnie w dzisiejszym niestabilnym świecie. Reguła Ringów™ daje narzędzia do takiego oczyszczenia oraz do pójścia dalej, w zupełnie nowy sposób.   

Każdy z nas chciałby być szczęśliwym człowiekiem. Budować dobry, spełniony świat z ludźmi podobnie do nas zadowolonych z życia. Pracować w środowisku, które daje uśmiech. Rzeczywistość pokazuje jednak inne oblicze. Weźmy odpowiedzialność za swój prywatny odcinek i pomóżmy biznesowi. Uczy się on bowiem pomału, że nieszczęśliwy pracownik nie przynosi odpowiedniej wartości, a co za tym idzie profitu. Dla wielu organizacji jest to trudna lekcja. Dominuje bowiem sposób zarządzania powstały dekady temu (mimo deklaracji, że jest inaczej). O stratach spowodowanych takim podejściem napisano już wiele. 

Teraz czas na nowe rozwiązania. 

Reguła Ringów™ i Neocjacje™ przynoszą narzędzia na miarę wymagającej współczesności. Dlatego, by stanąć na wysokości zadania i spełnić dziejowy obowiązek zmiany rzeczywistości na lepsze, zarządzający organizacjami powinni budować nie tylko kapitał swoich firm, ale i kapitał społeczny (Manifest Neocjacyjny™). Wspomagająca ten proces Reguła Ringów™ połączy nas i stanie się symbolem zmiany, czyniąc nasz świat lepszym miejscem. W tym właśnie celu została stworzona! 

Zatem, do dzieła!

Marka Bring Neotiations® należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
Regulamin Akademii NeocjatoraPolityka prywatności
Nasze marki:
NEOcjacje™ »
NEOLider/ka™
Transformacja komunikacji
Turnieje Ringi Ne[g]ocjacji™
Przeciw Konfliktowi w Biznesie »
JustynaGrabkowska.pl »
menu