Porozmawiajmy!
Spotkaj się z nami!

O Neocjacjach™ w Waszej firmie

Neocjacje™ to także nowatorskie podejście do robienia biznesu. Powstały na antytezie dotychczasowej komunikacji biznesowej opartej na dominacji negatywnego podejścia do rzeczywistości i do drugiej strony.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat rewolucja psycho-digitalowa™ rozpoczęła głębokie procesy zmian i oddziałuje na każdego z nas oraz na każdą firmę, branżę, w niemal każdym zakątku świata. Wszystko to spowodowało palącą potrzebę zredefiniowania pojęcia komunikacji biznesowej. Dlatego właśnie wprowadziliśmy na rynek Neocjacje™ oraz jej fundament, czyli Regułę Ringów™ 

Co zatem najbardziej inspiruje firmy wdrażające do swojego funkcjonowania te niezwykle potrzebną innowacje?

Przed czym ochronią one Was i Waszą firmę? Kilka przesłanek:

B
Dzięki temu, że Neocjacje™ to antyteza biznesu realizowanego w oparciu o negatywne podejście do drugiej strony, zaczniecie dostrzegać o wiele więcej pozytywnej energii, kreatywności i chęci szukania bardziej kompleksowych rozwiązań.
R
Przejdziecie z myślenia taktycznego (jedynie o własnym prosperity, którego długotrwałe stosowanie prowadzi do strat), do rzeczywistego działania systemowego, co zaskutkuje podobną strategią realizowaną przez drugą stronę.
I
Dzięki Profitowej komunikacji biznesowej™ obudzicie w swoich współpracownikach automatyzm myślenia wartością i wyprowadzania z niej zysku. Ludzie będą mieć szczególną uważność w kwestii tego, że to co mówią i piszą ma być spójne oraz nastawione na wynik.
N
Pozbędziecie się konieczności używania retoryki wojennej w prowadzeniu interesów. Działanie w konflikcie może rozwijać firmę skokowo, jednak brak płynności pokazuje, że z pozoru ofensywna polityka, w rzeczywistości jest działaniem defensywnym. Bardzo istotnym jest fakt, że raz przyjęty język siły jest jednoznacznym zobowiązaniem, a odstąpienie od niego powoduje po drugiej stronie wrażenie słabości.
G
Rozpoczniecie Państwo trudny proces „wychowywania” drugiej strony, poprzez pokazywanie na własnym przykładzie możliwości budowania relacji. Egoizm biznesowy powinien być karany nie tyko brakiem nagrody, ale i rzeczywistymi konsekwencjami. Tworzenie biznesu w przeświadczeniu, że możliwe, a nawet konieczne jest kierowanie się zasadami etycznymi, będzie powodować, że pracownicy będą doceniać spójność tego, jakie jest przesłanie firmy z tym, co firma w rzeczywistości realizuje i promuje.
N
Odpowiecie na dziejową szansę, żeby w świecie błyskawicznie zmienianym rewolucją 4.0 (i kolejnymi jej odsłonami), z coraz większą transparentnością, dostępem do informacji, gospodarką współdzielenia oraz mediami społecznościowymi itd., zminimalizować dominującą w komunikacji biznesowej dychotomię pomiędzy komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Takie podejście bowiem – czyli ustawianie podwójnych standardów kreuje dysonans w ludziach realizujących takie dwie polityki. Konsekwencją jest niespójność, nienaturalność, podejrzliwość, konfrontacja i przymusowość. To zaś prowadzi do stresu, niechęci, rotacji na stanowiskach lub wypalenia.
E
Ze względu na innowacyjną efektywność procesu Neocjacji™, poprawicie skuteczność w zarządzaniu ludźmi i klientami. Liderzy zostaną doposażeni w techniki skutecznego porozumiewania się ze swoimi zespołami, klientami czy kontrahentami.
O
Zobaczycie uśmiech na twarzach ludzi stosujących Neocjacje™ i Regułę Ringów™, gdyż cała hierarchia od najniższych stanowisk, aż do zarządu opierając się na tych zasadach, będzie używać ich również w życiu prywatnym. I nie jest to błaha przesłanka. Zmęczenie napięciem w organizacjach jest obecnie tak duże, że przekłada się to w oczywisty sposób na spowolnienie z powodu powiększającej się liczby dni wolnych wywołanych zwolnieniami, nieoczekiwanymi urlopami oraz obniżeniem wydajności.
T
Dostrzeżecie efektywność prowadzonych rozmów mierzona skróconą ilością czasu poświęcanego na procesy sprzedażowe, zakupowe, itd., przy lepszych rezultatach, oraz większe zaangażowanie.
I
Odnotujecie chęć dzielenia się wiedzą, sukcesami, ale i porażkami. Błędy, ze względu na dużo większą transparentność staną się laboratorium zbiorowego uczenia, a neocjacyjny™ storytelling, będzie współtworzył kulturę organizacji.
A
Dzięki zrozumieniu, że Neocjacje™ nie są grą o sumie zerowej, rozpoczniecie chęć rozwijania biznesu podczas realizacji kontraktów z klientami i kontrahentami, a nie tylko w chwili ich zawierania. Nastąpi to dzięki procesowi wspólnego powiększania domeny wszystkich zaangażowanych stron, które zamiast walczyć ze sobą, by wygrać, pracują nad kształtowaniem celów i możliwościami. Strzałki wektorów wysiłku ukierunkowane będą zatem w tę samą stronę, w przeciwieństwie do obecnego działania, gdzie króluje działanie w odwrotnych kierunkach, tj. odpychanie się, manipulacja i chęć przechytrzenia drugiej strony.
T
Bardzo szybko zadecydujecie o konieczności zmiany systemu motywacyjnego, bonusowego, gdyż współpraca i relacyjność pozwoli, w o wiele większym stopniu promować premie zespołowe. Taka synergia Neocjacji™ i premiowania uzupełni podejście zbudowane na wspólnotowości, nie tylko zespołu czy działu, ale i całej firmy.
I
Będziecie częściej decydować się na niestandardowe działania biznesowe np. na wsparcie o wiele mniejszego dostawcy niż dotychczas, gdyż relacja i oparcie się na lojalności oraz „mądrym otwarciu” przynosi inne strukturyzowanie biznesu. Nie jest to podejście utopijne, a strategiczne partnerstwo, w którym nowy sposób zarządzania ryzykiem odpowiednio premiuje klientów i kontrahentów, pracą na proficie (Joint Business Profit™).
O
Budowanie nowego środowiska będzie powodowało w Państwa firmie selekcję osób, których naturalnym środowiskiem jest negatywne i konfrontacyjne podejście do świata– będą się oni źle czuć w atmosferze Neocjacji™ i Reguły Ringów™, w związku z tym albo zmienią swoje podejście, albo zmienią firmę. Taki stan rzeczy również rzutuje pozytywnie na budowanie kultury organizacyjnej.
N
Rozwinięcie w pracownikach 18 niezbędnych elementów Kompetencji Neocjacyjnej™, którzy docenią, że firma chce budować w swoich strukturach nie tylko dobrobyt zawodowy, ale i życiowy. W dzisiejszych czasach, brak kompetencji komunikacyjnych jest jednym z podstawowych problemów w życiu osobistym, skutkujących powiększającą się liczbą rozstań i rozwodów, błędów wychowawczych, izolacji od najbliższych, samotności.
S
Dzięki Neocjacjom™ i Regule Ringów™ będziecie posiadać narzędzia konieczne w procesie radzenia sobie z wyzwaniami rewolucji psycho-digitalowej™, w tym – różnicami światopoglądowymi kreowanymi przez wielogeneracyjny zespół. Wbrew opinii dotyczy to nie tylko najmłodszych pokoleń, ale osoby z dłuższym stażem przejawiają te same tendencje. Zjawiska, z którymi będziecie w stanie radzić sobie i wykorzystywać je dla dobra firmy:
  • emancypacja jednostki – uważam, że mając „dostęp do całego świata” jestem ważny/-a, a mój interes jest/bywa istotniejszy niż interes grupy, społeczności, firmy, a nawet rodziny; 
  • wiara we własną moc sprawczą – „nie ma granic, mogę wszystko”, skoro jesteśmy ze sobą połączeni, to mój głos, zwielokrotniony głosem innych zmienia rzeczywistość; paradoksalnie – nieumiejętność radzenia sobie z konfliktem; 
  • prawo do natychmiastowej oceny – mogę wypowiedzieć się na temat każdego i wszystkiego- kciuk w górę lub w dół, przez co mogę zranić inną osobę, ale skoro ona może zranić mnie, to ok, bo takie jest życie; 
  • oczekiwanie natychmiastowej gratyfikacji – moje zachowanie ma być docenione natychmiast, forma do uzgodnienia (materialna czy niematerialna), liczy się bowiem moja chęć, czyli sam fakt wykonania jakiegoś zadania, a nie jakość wykonania (mogę przecież nie mieć doświadczenia); 
  • szukanie winnych – zawsze jest ktoś lub coś, na co mogę się powołać, bo jest to dobra wymówka; nie muszę i nie chcę brać na siebie indywidualnej odpowiedzialności, po to pracujemy w grupie; 
  • wielokulturowość społeczności – jeśli oni są tu gośćmi, to niech się nauczą, dostosują, dopasują, bo moja tożsamość jest ważniejsza i to firma ma się postarać o dopasowanie, ich ze mną; 
  • niechęć do nadmiernej hierarchii – skoro mogę mieć w gronie znajomych praktycznie każdą osobę na świecie, a na portalu społecznościowym wszyscy są równi, to kimże jest przełożony, podwładny, rodzic i ich opinie;
  • uprzywilejowanie – mam prawo żądać by dostać, bo mandat do tego, że mam otrzymać to, o co proszę związany jest nierozerwalnie z samym faktem, że jestem; 
  • wiara w informacje –oglądam i czytam zatem wiem, źródło nie jest istotne, internet jest super; na zagłębianie się w temat nie ma czasu,  zarzut  „wiedzy nagłówkowej” nie ma znaczenia; nie muszę łączyć kropek, bo taki mamy system edukacyjny; 
  • podważanie autorytetów i wiedzy eksperckiej – w jaki sposób mam rozpoznać, iż ktoś jest autorytetem; gwiazdami stają się kilkunastoletni influencerzy z milionami fanów, a autor, naukowiec, nauczyciel – ponieważ nie posiadają zbudowanego brandu nie spełniają przesłanki bycia autorytetem; podobnie jest z przełożonym, niech każdego dnia udowadnia, że jest mądry. 
Reasumując:

Wdrożenie naszych idei wpłynie na rozwój tych i innych procesów, oraz pomoże w eliminowaniu problemów.

Zapraszamy zatem Państwa do świata Neocjacji™ i Reguły Ringów™, by jak najszybciej rozpocząć proces wprowadzania przełomowych zmian, które będą niesione entuzjazmem pracowników i wizją zmieniania świata na lepsze.
Marka Bring Neotiations® należy do:
BRING NEO P.S.A.
ul. Puławska 23/25/16
02–515 Warszawa
NIP: 5213944561
Regulamin Akademii NeocjatoraPolityka prywatności
Nasze marki:
NEOcjacje™ »
NEOLider/ka™
Transformacja komunikacji
Turnieje Ringi Ne[g]ocjacji™
Przeciw Konfliktowi w Biznesie »
JustynaGrabkowska.pl »
menu